Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pla de Millora Urbana PMU-1 Antiga Caserna de Ciutadilla

DIVENDRES 23 AGOST 2019

Aprovat inicialment el Pla de Millora Urbana PMU-1 Antiga Caserna de Ciutadilla per Resolució d'Alcaldia de data 22 d'agost de 2019, de conformitat amb l'article 85.4 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, se sotmet a informació pública pel termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals, Plaça Major nº1 de Ciutadilla, perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. L'horari de les oficines és: dimarts i dimecres de 9:00 a 13:30 i dijous de 16:30 a 20:30.

Ciutadilla, 23 d'agost de 2019

L'alcalde, Òscar Martínez Agustí

 

Enllaç al document

Fitxers adjunts